MUDr. Jana Zámečníková

Nám. Svobody 112
411 72 Hoštka
Firemní telefon: +420 416 814 148, +420 416 821 475
IČ: 46772073Co je aktuálního u nás?

Aktualizované informace ze dne 15.3.2020:

Milý moji pacienti

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a mimořádným opatřením vyhlášených ministerstvem zdravotnictví pro epidemii koronavirem COVID-19 prosím věnujte pozornost novým informacím:Ordinace je od 16.3.2020 v provozu v době od 08:00 hod do 12:00 hod ( Po,St,Čt - Hoštka, Út,Pá - Čepro). Pondělní odpolední ordinace se do odvolání ruší.Do čekárny se budou vpouštět pacienti jednotlivě, a to pouze po předchozí telefonické domluvě. Prosím respektujte tento epidemiologický důvod.Ošetřováni budou pouze akutní stavy po předchozí telefonické domluvě s lékařkou.Chroničtí pacienti (DIABETICI, HYPERTONICI apod.) budou dostávat pouze e-recepy, prosím, volejte si o ně.Veškeré léky budou rozesílány pouze elektronicky, bezkontaktně.Odběry krve se provádějí pouze v neodkladných stavech, warfarinizovaní pacienti prosím volejte, domluvíme se na přesném času kontroly.Pacientům v karanténě vystavíme pouze e-PN a to pouze na základě telefonické konzultace, stejně tak všem pacientům, kde je to z medicínského hlediska možné.Práceneschopní, pokud máte kontrolu, zavolejte domluvíme se!S okamžitou platností pozastavujeme veškerou posudkovou činnost ( ŘIDIČSKÉ, ZDRAVOTNÍ, ZBROJNÍ PRŮKAZY, VÝPISY Z DOKUMENTACE) a pracovnělékařské služby. Volejte, o všem se domluvíme po telefonu. Děkuji za pochopení a spolupráci VAŠE LÉKAŘKA MUDr.Jana Zámečníková V Hoštce dne 15.3.2020

S pozdravem Švejda Jan - Zdravotní sestra ordinace 

 

Informace COVID-19

Aktuální informace pro pacienty: Aktualizováno 13.3.2020

Rozhodnutí vlády ČR ze dne 12.3.2020DLE MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH NAŘÍZENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ŽÁDÁME PACIENTY, KTEŘÍ NEMAJÍ AKUTNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, ABY ODLOŽILI NÁVŠTĚVU V NAŠÍ ORDINACI.

⦁ CHRONIČTÍ PACIENTI BUDOU OŠETŘOVÁNI PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ S LÉKAŘEM PRACOVIŠTĚ. O RECEPT JE MOŽNÉ POŽÁDAT TELEFONICKY A NÁSLEDNĚ ODESLAT ELEKTRONICKOU FORMU.NENÍ TEDY POTŘEBA FYZICKÝ KONTAKT S PACIENTEM.

Očekáváme vytížení telefonických linek. 

⦁ Z NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PACIENTI, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ JEN PRO RECEPTY NEBO S CHRONICKÝM PROBLÉMEM, MŮŽE LÉKAŘ ODMÍTNOUT.

NOVÝ ČASOVÝ ROZVRH PROVOZU NAŠÍ ORDINACE S PLATNOSTÍ OD 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ7:30 hod - 8:30 hod - Odběry krve - !!!Nově neodebíráme krev na žádanky od jiných lékařů!!!

LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ BUDE NOVĚ PROBÍHAT TAKTO:8:00 - 9:00 hod OŠETŘENÍ PACIENTŮ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S LÉKAŘEM (LÉKAŘSKÉ POSUDKY , ZPRÁVY apod.)9:00 - 10:00 DIABETICKÉ KONTROLY 10:00 - 11:30 AKUTNÍ STAVY11:30 - 12:00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA !!!(POSLEDNÍ PACIENT BUDE PŘIJATÝ K VYŠETŘENÍ V 11:15hod)!!!12:00 - PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY.

- ČASOVÝ ROZVRH BUDE PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNÝ- NEOBJEDNANÉ PACIENTY NEBUDEME OŠETŘOVAT MEZI OBJEDNANÝMI!!!- VYSTAVENÍ LÉK.ZPRÁV, LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ A VÝPISŮ ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE - POUZE PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ S LÉKAŘEM. -PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY BUDOU PROVÁDĚNY POUZE VE VYHRAZENÝCH ČASECH PO OBJEDNÁNÍ A V JEJICH DOBĚ NEBUDOU V ČEKÁRNĚ ŽÁDNÍ JINÍ PACIENTI.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ NOVÝCH PRAVIDEL NAŠÍ ORDINACE!!!!

 

DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem mob spojení: 736 233 176Pracovní doba od 7:00 do 17:00 hod

Státní zdravotní ústav:tel.spojení: 724 810 106, 725 191 367

Ověřené informace o koronaviru můžete také čerpat na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví : Www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu Www.szu.cz

Děkuji za pochopení a doufáme, že se situace zlepší. MUDr.Jana Zámečníková.

Sestavil 12.3.2020 Jan Švejda - Zdravotní sestra ORDINACE.

 

Vzhledem ke studiu III. ročníku školy Tradiční čínské medicíny Lóngmén v Hradci Králové nebudu ve školním roce 2019/2020 v níže uvedených termínech ordinovat.

20.9.2019

18.10.2019

15.11.2019

13.12.2019

17.1.2020

14.2.2020

19.3.2020

17.4.2020

15.5.2020

19.6.2020

Ve všech termínech mě bude zastupovat MUDr. Eva Ševčíková - Praktický lékař pro dospělé Štětí.

 

DOVOLENÉ v roce 2020:

2.3.2020 - 6.3.2020 Mudr. Zámečníková DOVOLENÁ (Pouze pondělí, úterý - odběry 07:30 - 10:00 hod) 

6.7.2020 - 20.7.2020 včetně 20.7.2020 DOVOLENÁ ordinace zcela uzavřena!!

Po dobu letní dovolené zajištěn zástup MUDr. Eva Ševčíková, Štětí Obchodní 686.

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pochopení.

__________________________________

Prozatím nepřijímáme nové pacienty.

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Jana Zámečníková

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Celotělová a ušní AKUPUNKTURA

    

MUDr. Jana Zámečníková pracuje jako všeobecný praktický lékař v Hoštce u Roudnice nad Labem a jako lékař pracovně lékařské služby firmy Čepro Roudnice n.Labem. Zajištuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru všeobecného lékařství pro dospělé a pracovně lékařskou péči řadě firem. Pečuje o nekomplikované diabetiky II. typu. Pracuje v oblasti nekonvenční medicíny, zabývá se klinickou homeopatií, fyziologickou regulační medicínou, Bachovou květovou terapií, elektroakupunkturou podle Dr. Volla /EAV/.

Od r. 2004 je nositelkou třetího Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

Ordinace je zařazena do programu kvality péče AKORD.

V letošním roce ordinace získala certifikát důvěryhodná firma.

 

Ordinace Hoštka                    

Nám. Svobody 112

411 72 Hoštka

tel.  420 416 814 148

Ordinace pracovně lékařské služby ČEPRO a.s.

Hněvice 62

411 08 pošta Štětí

tel.  420 416 821 475

 

Přístrojové vybavení ordinace:

 • ABIsystém - přístroj ke stanovení pažně kotníkového indexu, který slouží k diagnostice ICH DK a stanovení možného rizika cévních příhod /CMP, infarktu myokardu/
 • Quo Test - přístroj ke stanovení glykovaného hemoglobinu u diabetiků
 • Coagu Chek- přístroj ke stanovení INR /hodnoty antikoagulace u chronické antikoagulační léčby/
 • Tlakový Holter – přístroj ke 24 hodinové monitoraci krevního tlaku
 • EAV Vistron – přístroj k měření EAV
 • Přístroje Quick Read + Quick Read Go 
  • k vyšetření CRP – test k okamžitému rozlišení virové a bakteriální infekce
  • vyšetření FOB test ke stanovení okultního krvácení ve stolici
 • URI TEX – analysátory moče ke stanovení 11 močových parametrů
 • Glukometry - přístroje ke stanovení hladiny glukozy v krvi
 • nově pro vás v naší ordinaci také Monitor spánku PolyWatch YH-600A Pro (K monitoraci a vyloučení spánkového apnoe)

 

Kontaktní osoby

Lékař : MUDr. Jana Zámečníková

Zdravotní sestry :  Jan Švejda

                               Bronislava Švejdová 

 

MUDr. Jana Zámečníková

Narodila se v r. 1960 v Roudnici nad Labem. Vystudovala gymnázium v Litoměřicích a v r. 1988 promovala na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. V 11/1993 atestovala v oboru všeobecného lékařství. V r. 1996 absolvovala postgraduální kurz v diabetologii pro praktické lékaře.

Od r. 1999 se zabývá metodami nekonvenční medicíny:

 • v letech 1999-2000 - studium francouzské homeopatické školy CEDH  /mezinárodní homeopatický diplom CEDH předán v 10/2000/
 • v roce 2006 - studium Bachovy květové terapie
 • v roce 2007 - studium 3 stupnů kineziologie van Brain /Three In One Concepts/
 • v letech 2010-2011 - studium dvouleté školy indické homeopatie Dr. M.+L. Sehgala v Bratislavě
 • v letech 2012-2013 – studium mezinárodní akademie fyziologické regulační medicíny  /diplom předán v 10/2013 na lékařské fakultě v Miláně/
 • v letech 2012-2014 – studium elektroakupunktury podle Dr. Volla zakončené zkouškou v 2/2014
 • v roce 2016 - studium akupunktury na Katedře akupunktury ILF Praha zakončené zkouškou v lednu 2017.

Byla posluchačkou řady seminářů homeopatických škol: francouzské, kanadské, holandské a rakouské, seminářů FRM, EAV a AKUPUNKTURY.

Cena za služby MUDr. Jana Zámečníková

  Vstupní prohlídka do zaměstnání  440 Kč
  Výstupní prohlídka ze zaměstnání  440 Kč
  Preventivní prohlídka do zaměstnání  440 Kč
  Vyšetření pro řidičský průkaz  440 Kč
  Vyšetření pro zdravotní průkaz  440 Kč
  Vyšetření pro profesní průkaz  440 Kč
  Vyšetření pro zbrojní pas  550 Kč
  Vyšetření pro sportovce (prohlídka pro sportovní činnost)                      385 Kč
  Vyšetření pro interupci s EKG  440 Kč
  Vyšetření k vystavení návrhu na lázně pro samoplátce  440 Kč
  Vyšetření před cestou do zahraničí  440 Kč
  Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech  285 Kč
  Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta  330 Kč
  Očkování  220 Kč
  Zpráva pro pojišťovny  220 Kč
  Vyšetření k přihlášce na vysokou školu  220 Kč
  Bodové ohodnocení pracovního úrazu  220 Kč
  Zpráva pro Policii ČR, soudy apod.  220 Kč
  Periodická prohlídka (řidič na 60 let)  330 Kč
  Vyšetření EAV - vstupní vyšetření  1000 Kč
  Vyšetření EAV - kontrolní vyšetření

 400 Kč

Čím se zabýváme?

homeopatie, lékař pracovnělékařské služby, všeobecný praktický lékař pro dospělé, elektroakupunktura podle Dr. Volla (EAV), fyziologická regulační medicína

Kde nás najdete?


Naše ordinační hodiny

Pondělí

HOŠTKA:

08:00 - 18:00 

08:00 - 10:00 dia kontroly 

10:00 - 14:00 neobjednaní

14:00 - 18:00 prev.prohlídky

Úterý

ČEPRO:

08:00 - 15:00  

08:00 - 10:00 dia kontroly

10:00 - 12:00 neobjednaní

12:00 - 15:00 prev. prohlídky

Středa

HOŠTKA:

8:00 - 15:00  

08:00 - 10:00 dia kontroly 

10:00 - 12:00 neobjednaní 

12:00 - 15:00 prev. prohlídky

Čtvrtek

HOŠTKA:

08:00 - 14:00

08:00 - 10:00 dia kontroly 

10:00 - 11:00 neobjednaní

11:00 - 14:00 prev. prohlídky

Pátek

ČEPRO:

7:00 - 12:00    

7:00 - 10:00 neobjednaní + DIA kontroly

10:00 - 12:00 prev. prohlídky

 Od 16.3.2020 NOVÝ ČASOVÝ ROZVRH VIZ PODROBNOSTI.

Při dotazu neváhejte kontaktovat naší ordinaci rádi vám odpovíme na vaše dotazy.

Provozní doba Provozní doba ordinace začíná a končí dle rozpisu ordinačních hodin.

Odběry Každý den od 7:30 - 9:00 hod.

Návštěvní služba po tel domluvě s lékařkou.

S jakými pojišťovnami spolupracujeme?

Jaké služby provádíme?

V jakých situacích můžeme pomoci?